Porada prawna

Porada prawna to ocena stanu faktycznego opisanego przez klienta pod kątem obowiązujących przepisów, zawierająca odpowiedź na zadane pytania. Porada prawna może dotyczyć również analizy przesłanego dokumentu – np. umowy, pisma, regulaminu w celu ustalenia jego prawidłowej interpretacji i oceny uprawnień strony. Porada prawna, w razie potrzeby wyjaśnienia spornej interpretacji przepisów, może zawierać odwołanie do aktualnego orzecznictw sądowego (w tym orzeczeń Sądu Najwyższego) a także prac doktryny prawa. W zależności od stopnia skomplikowania i złożoności problemu może być mniej lub bardziej obszerna (od 1 do kliku stron).
Ponadto, w ramach porad prawnych przygotowujemy m.in:
analizy umów, polegające bądź na skomentowaniu i ocenie niezbędnych postanowień bądź dodatkowo na wprowadzeniu sugerowanych zmian (zawsze w trybie śledzenia zmian)
projekty umów każdego typu, dopasowane do sytuacji i oczekiwać klienta a także regulaminy (w tym. Regulaminy sklepu internetowego)
projekty pism, w tym pism procesowych (pomagamy w sporządzaniu różnorodnych pism, od odpowiedzi na pismo kontrahenta do pozwów i apelacji-które są następnie samodzielnie składane przez klienta)
W celu otrzymania porady prawnej, wystarczy przesłać nam zapytanie poprzez formularz porady prawne online lub mailowo: kontakt@mazurek-kancelaria.pl
Zarówno standardowe porady prawne jak i projekty pism/umów przesyłamy w formie wiadomości online lub w razie potrzeby w formie załączonego pliku tekstowego.
Porady prawne w naszej Kancelarii sporządzane są bezpośrednio przez radcę prawnego