Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony - porada prawna

Umowa o pracę na czas określony – regulacje dotyczące okresu obowiązywania tego typu umowy w przepisach prawa pracy Możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy, w którym wskazano, że umowę o pracę zawiera się na okres próbny, czas nieokreślony lub czas określony. W praktyce umowy na czas określony stosowane są bardzo często, przede wszystkim wobec faktu, że wypowiedzenie tego typu umowy nie…

Więcej...

Brak umowy o pracę

Brak umowy o pracę - porada prawna

Brak umowy o pracę – dopuszczenie pracownika do pracy po upływie terminu obowiązywania umowy o pracę zawartej na czas określony. Zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. W sytuacji gdy strony umowy nie zachowają formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien natomiast potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia dotyczące co najmniej stron umowy, jej rodzaju oraz warunków. Pisemne potwierdzenie powyższych informacji…

Więcej...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę terminy

Wypowiedzenie umowy o pracę w aktualnym stanie prawnym Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, strony mogą rozwiązać za wypowiedzeniem każdą umowę o pracę, nawet tą, która została zawarta na czas oznaczony. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Nie jest już zatem możliwa sytuacja, w której strona umowy o pracę zawartej na czas oznaczony, w której nie przewidziano możliwości wypowiedzenia, nie przysługuje takie…

Więcej...