Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty na małżonka po rozwodzie Obowiązujące przepisy w określonych przypadkach dają podstawę do dochodzenia przez jednego ze współmałżonków od drugiego alimentów po rozwodzie. Z żądaniem zasądzenia alimentów w wyroku rozwodowym  może wystąpić rozwiedziony małżonek: – który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który po rozwodzie znajdzie się w niedostatku, – którego współmałżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie…

Więcej...

Alimenty w małżeństwie (między małżonkami)

Alimenty w małżeństwie

Alimenty między małżonkami W trakcie trwania małżeństwa na obu małżonkach ciąży obowiązek wzajemnej alimentacji i utrzymania wspólnie założonej rodziny. Zasada ta wynika wprost z art. 27 Kodeksu rodzinnego, gdzie dodatkowo wskazano, że zakres tego obowiązku  zależy od sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych każdego małżonka. Ponadto, zgodnie z regułą kodeksową, zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na…

Więcej...

Separacja – skutki

separacja - kancelaria online

Separacja – kiedy sąd orzeknie separację i jakie są jej skutki Separacja to instytucja prawa rodzinnego pozwalająca na formalne rozłączenie małżonków w przypadku rozkładu ich pożycia, ale nie oznaczająca definitywnego  zakończenia małżeństwa, które dokonuje się poprzez rozwód. Przesłanką orzeczenia separacji jest wystąpienie tzw. „rozkładu pożycia” małżonków (inaczej niż przy rozwodzie nie jest jednak wymagane aby wspomniany rozkład miał charakter trwały). Rozkład pożycia małżeńskiego Ustawa nie definiuje pojęcia pożycia małżeńskiego…

Więcej...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - porady prawne online

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem Pozbawienie władzy rodzicielskiej osób które sprawują ją nad małoletnim dzieckiem, powinno być sytuacją wyjątkową i wynikać jedynie z konieczności ochrony dobra dziecka. Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej zostały wymienione bezpośrednio w przepisach kodeksu rodzinnego (ustawa z dnia 25.02.1964 r.). Zgodnie z art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego sąd pozbawia osobę uprawnioną władzy rodzicielskiej w następujących sytuacjach: 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z…

Więcej...