Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Obowiązujące przepisy w określonych przypadkach dają podstawę do dochodzenia przez jednego ze współmałżonków od drugiego alimentów po rozwodzie. Z żądaniem zasądzenia alimentów w wyroku rozwodowym  może wystąpić rozwiedziony małżonek:
– który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który po rozwodzie znajdzie się w niedostatku,
– którego współmałżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku.

Kiedy obowiązek alimentacji małżonka rozwiedzionego wygasa?

W przypadku, gdy sad zasądzi w wyroku alimenty na rzecz byłego współmałżonka, obowiązek alimentacyjny nie ma charakteru bezterminowego. Obowiązek alimentacji wygasa z mocy prawa:
– w przypadku zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.
– w sytuacji gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu (z tym zastrzeżeniem, że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni).