Jak sporządzić testament? Formy testamentu

Jak sporządzić testament? Formy testamentu

Jak sporządzić testament? Kto,  kiedy i w jakiej formie może rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci? Testament stanowi oświadczenie woli spadkodawcy dotyczące rozporządzenia jego majątkiem na wypadek śmierci. Mimo, że taka forma rozporządzenia majątkiem jest powszechnie znana decyduje się na nią niewielki procent Polaków. Testament może sporządzić każda osoba dorosła, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba która nie została częściowo lub w pełni ubezwłasnowolniona). Warunkiem koniecznym jest sporządzenie…

Więcej...

Zachowek

Zachowek porady prawne

Zachowek Zachowek stanowi instytucję prawa cywilnego pozwalającą na wyegzekwowanie przez ustawowych spadkobierców, pominiętych w testamencie należnej części spadku.  W przypadku gdy spadkodawca sporządzi testament, w którym nie powoła do spadku osób uprawnionych do dziedziczenie ustawowego, mogą oni domagać się części spadku, która przypadła by im w razie dziedziczenia zgodnie z ustawą (w przypadku gdy spadkodawca nie sporządziłby testamentu). Krąg krewnych uprawnionych do zachowku został sprecyzowany bezpośrednio w Kodeksie cywilnym….

Więcej...