Radca prawny

Radca Prawny KancelariaRadca prawny to prawnik posiadający uprawnienia do występowania przed sądem każdego rodzaju, w każdej instancji, który może reprezentować  strony w postępowaniu m.in. cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Od 1 lipca 2015 r. , tak samo jak adwokat, może również występować w roli obrońcy w sprawach karnych. Radca prawny musi wypełniać szereg przesłanek, dając rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Aby uzyskać tytuł radcy prawnego konieczne jest m.in. ukończenie studiów prawniczych, odbycie aplikacji oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie zawodowym.
Radca prawny to zawód zaufania publicznego, a nad jego prawidłowym wykonywaniem czuwa samorząd zawodowy. Każdy klient może sprawdzić czy dany prawnik faktycznie posiada uprawnienia radcy prawnego, wpisując jego dane w wyszukiwarce udostępnionej przez Krajową Izbę Radców Prawnych, która prowadzi listę wszystkich radców prawnych na terenie kraju. Wskazana lista radców prawnych dostępna jest tutaj.
Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia profesjonalną reprezentację procesową w każdego rodzaju sprawie, na ternie miasta Wrocław i województwa dolnośląskiego, a w razie potrzeby całego kraju.