Spadek i zachowek

Spadek i zachowek

Zachowek to instytucja prawa cywilnego, wchodząca w zakres prawa spadkowego. Osobom najbliższym zmarłej osobie, które zostały pominięte w testamencie, przysługuje prawo do zachowku – samo bowiem pominięcie w testamencie nie oznacza pozbawienia przysługujących im roszczeń. Obowiązujące prawa dokładnie regulują m.in wysokość zachowku oraz osoby którym zachowek przysługuje. Pozwalają również dochodzić swoich praw, m.in na drodze sądowej.

Usługi prawne w zakresie:

Radca prawny udzieli pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa spadkowego, udzielając porad prawnych oraz sporządzając odpowiednie pisma.
Kancelaria doradzi w problemach dotyczących m.in.:
sporządzania testamentów,
ważności testamentu,
wydziedziczenia,
– ustalanie kręgu spadkobierców ustawowych,
– sposobów nabycia spadku i odpowiedzialności za długi spadkowe,
prawa do zachowku,
– roszczeń o zachowek.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawa spadkowego prosimy opisać swój problem, a radca prawny udzieli Państwu wszelkich informacji.

Pomoc prawna online

Korzystając z usług prawnych online, można otrzymać informacje dotyczące prawa spadkowego bez konieczności bezpośredniego kontaktu z radcą prawnym. Porady prawne online umożliwiają uzyskanie wsparcia i pomocy bez względu na miejsce zamieszkania.

Jak skorzystać z porady prawnej online?

W celu uzyskania pomocy prawnika online wystarczy skontaktować się z kancelarią poprzez prosty formularz porad prawnych online, lub mailowo: kontakt@mazurek-kancelaria.pl. Wysłanie zapytania nie jest zobowiązujące. Jeśli przedstawione warunki nie będą Państwu odpowiadać można zrezygnować z realizacji porady.