Umowy

Analiza i przygotowanie umów

W ramach oferty usług online Kancelaria analizuje oraz sporządza wszelkiego typu umowy, zarówno kodeksowe jaki i nienazwane (łączące w sobie cechy właściwe dla kilku różnych umów). Dobrze skonstruowana umowa zabezpieczy w należyty sposób interesy klienta i pozwoli na pełne egzekwowanie praw przed sądem w razie ewentualnego sporu z kontrahentem.

Zakres usług:

W ramach porad prawnych online:
analizujemy projekt umowy przesłany przez klienta pod kątem ważności poszczególnych postanowień oraz prawidłowego zabezpieczenia jego sytuacji,
– doradzamy jak prawidłowo zabezpieczyć wykonanie umowy,
wprowadzamy niezbędne zmiany do umowy, które opatrzymy odpowiednim komentarzem,
– tworzymy umowy dopasowane do sytuacji faktycznej klienta, wprowadzając do umowy wszystkie niezbędne elementy jednocześnie zabezpieczając interes klienta,
– doradzamy w zakresie interpretacji i stosowania umów już zawartych przez klienta
– doradzamy w zakresie możliwości egzekwowania poszczególnych postanowień umów,
– doradzamy w sporach powstałych na gruncie zawartej umowy.
Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie tworzenia, analizowania i interpretacji umów różnego rodzaju.

Porada prawne online

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące umowy, wystarczy wysłać nam projekt umowy otrzymany od kontrahenta lub stworzony samodzielnie, opisać stan faktyczny który chcą Państwo uregulować umową lub przesłać już zawartą umowę. W każdym wypadku zapewniamy fachowa pomoc specjalisty.

Jak otrzymać analizę/projekt umowy online?

Porady prawne online umożliwiają otrzymania pomocy w każdym z opisanych przypadków. Wystarczy przesłać nam informacje pocztą email kontakt@mazurek-kancelaria.pl lub wypełnić prosty formularz porad prawnych online. Wycena usługi jest bezpłatna i niezobowiązująca.