Usługi prawne

Rozwód, Spadek i zachowek, Prawo pracy, Umowy, Alimenty, Rozwód, Regulaminy, Porady prawne, Windykacja należności
Porady prawne - usługiKancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych, podejmując się reprezentacji klienta w sporach sądowych i pozasądowych oraz udzielając szeroko rozumianego doradztwa prawnego.
Formularz Porad prawnych online
Do zakresu naszych usług należy m.in.:
– przygotowywanie porad prawnych oraz pisemnych opinii prawnych,
– analiza oraz przygotowywanie każdego typu umów (m.in. sprzedaż, najem, dzierżawa, roboty budowlane, zakazie konkurencji),
– sporządzanie regulaminów sklepów internetowych (regulamin dopasowany do konkretnego profilu działalności),
– prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa:
• cywilnego (roszczenie konsumenta, odszkodowania, likwidacja szkody z OC i AC),
• spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, podział spadku ),
• rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, kontakty z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej)
• handlowego i gospodarczego (reprezentacja przedsiębiorcy w sporze sądowym, sprawy o stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały organów spółek, sprawy o wykluczenie wspólnika, spory pomiędzy wspólnikami oraz dochodzenie należności od członków zarządu na podstawie art. 299 ksh),
• pracy (mobbing, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, zapłata wynagrodzenia w tym wynagrodzenie pracowników delegowanych –również kierowców w delegacji),
• ubezpieczeń społecznych (wymiar składki ZUS, świadczenie rodzinne, emerytury, renty),
– rejestracja spółek prawa handlowego w KRS,
– kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie i zmian umów spółek oraz tworzenie uchwał ich organów,
– zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
– windykacja należności (odzyskiwanie długu) na etapie polubownym i sądowym (w tym analiza zasadności roszczenia, weryfikacja zgromadzonej dokumentacji, kontakt z dłużnikiem oraz reprezentacja przed sądami każdej instancji),
Warto również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, radca prawny może tak samo jak adwokat, reprezentować klienta w każdej sprawie karnej.