Windykacja należności

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie szeroko rozumianej windykacji należności pieniężnych, pomagając klientom w odzyskaniu długu zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Dobrze sformułowane roszczenie, poparte skompletowanym materiałem dowodowym, pozwoli na odzyskanie uzasadnionego zadłużenia.
Radca prawny oceni roszczenie pod względem zasadności oraz pomoże sformułować pisma w tym pisma procesowe albo podejmie się reprezentacji klienta w postępowaniu (po otrzymaniu odpowiedniego pełnomocnictwa).

Usługi Prawne Online

W zależności od Państwa preferencji, pomożemy w sformułowaniu roszczenia (wezwania do zapłaty, pozwu, wniosku egzekucyjnego) lub podejmiemy się reprezentacji w postępowaniu polubownym i sądowym. W ramach pomocy w windykowaniu należności prawnik:
oceni zasadność roszczenia pod kątem obowiązujących przepisów i przekazanego materiału dowodowego,
oceni termin przedawnienia roszczeń,
przygotuje wezwanie do zapłaty,
przygotuje projekt pozwu,
przygotuje wniosek do komornika.

Porady Prawne Online

Mogą nam Państwo zlecić prowadzenie sprawy sądowej także za pośrednictwem porad prawnych online. W takim wypadku, prosimy o opisanie sprawy i przesłanie skanów dokumentów potwierdzających roszczenie.
Po analizie dokumentacji prześlemy Państwu wycenę sprawy. Jeśli zaakceptują Państwo warunki współpracy podejmiemy się reprezentacji (po przesłaniu pocztą na adres kancelarii oryginału pełnomocnictwa i dokumentów do sprawy).