Windykacja należności

Windykacja należności porady prawne

Windykacja należności z tytułu czynszu najmu W przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu każdy wynajmujący może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. W celu realizacji roszczenia konieczne jest ustalenie wielkości zaległości, na którą może składać się suma niezapłaconych opłat czynszowych a także opłaty dodatkowe, które ciążyły na najemcy zgodnie z umową najmu, np. opłaty za media. Ustalenie wysokości zaległości jest konieczne dla prawidłowego oznaczenia wartości przedmiotu sporu, który…

Więcej...