Wynagrodzenie

Kancelaria traktuje każdą sprawę w sposób indywidualny i z tego względu nie dysponuje sztywnym cennikiem. Przede wszystkim jednak mamy na celu dobro klienta i zawsze w pierwszej kolejności proponujemy rozwiązania jak najbardziej ekonomiczne, ponieważ skuteczna pomoc prawna wcale nie musi być droga. Stosunkowo tania pomoc prawna jest możliwa przy zachowaniu wysokiego standardu usług. Kancelaria, w zależności od rodzaju zleconych usług proponuje wynagrodzenia jednostkowe (stałe lub prowizyjne) oraz wynagrodzenie ryczałtowe np. w przypadku zlecenia stałej obsługi przedsiębiorcy.
Przykładowe ceny usług prawnych:
– porada prawna online – od 50 zł
– przygotowanie pisemnej opinii prawnej – od 150 zł
– analiza i korekta umowy – od 50 zł
– przygotowanie umowy – od 100 zł
– przygotowanie pisma procesowego – od 100 zł
– zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – od 150 zł
– jednorazowa reprezentacja na rozprawie – od 250 zł (Wrocław), od 350 zł (poza Wrocławiem)
Wynagrodzenie za reprezentację przed Sądem I i II instancji jest uzależnione od wartości roszczenia i podlega uzgodnieniu z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia regulującego minimalne stawki wynagrodzenia radcy prawnego.